Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole w Korzennej

Informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Administratorem danych osobowych jest: Przedszkole w Korzennej, z siedzibą: 33-322 Korzenna 324,

tel: (18) 441-99-12, e-mail: przedszkole@korzenna.pl

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:iod_rodo@vp.pl .
 2. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Prawa oświatowego (Dz.U. 2018 poz. 996 ze zm.), w tym w szczególności Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646).
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności szkoły/przedszkola.
 4. Odbiorcami danych mogą być podmioty realizujące dla szkoły/przedszkola usługi wspierające jej statutową działalność, które przetwarzają dane w imieniu szkoły/przedszkola jako ich administratora.
 5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły/przedszkola, a następnie przez okres archiwizowania danych dzienników lekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi w szkole/przedszkolu regulacjami dotyczącymi archiwizacji (zazwyczaj 5 lat od zakończenia roku szkolnego, w którym uczeń opuścił szkołę/przedszkole).
 7. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu §8 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1646).
 8. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. do ograniczenia przetwarzania danych,
  4. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny