Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole w Korzennej

O instytucji

Publiczne Przedszkole w Korzennej swoją działalność rozpoczęło w 2008 roku. Organem prowadzącym jest Gmina Korzenna, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.

Przedszkole mieści się w skrzydle budynku Szkoły Podstawowej w Korzennej,  stanowi jednak odrębną placówkę. W przedszkolu mieszczą się dwie sale do zajęć z dziećmi, szatnia i dwie łazienki. Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą. Procesem opieki, kształcenia i wychowania objętych jest 50 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, podzielonych na dwa  oddziały. W przedszkolu zatrudnionych jest dziesięć osób, tj. pięciu nauczycieli dwie pomoce nauczyciela i  trzy osoby w charakterze robotnik gospodarczy. Kadra pedagogiczna posiada  wykształcenie wyższe, magisterskie
z przygotowaniem  pedagogicznym i kwalifikacjami do wykonywania zawodu nauczyciela
w przedszkolu. W przedszkolu dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia logopedyczne
w grupach dla dzieci, które wymagają pomocy logopedycznej, zajęcia z  języka angielskiego oraz zajęcia rytmiczne. Zajęcia logopedyczne prowadzę ja jako nauczyciel logopedii. Dzieci w przedszkolu zgodnie z  pisemną wolą i oświadczeniami rodziców objęte są nauką religii. Przedszkole współpracuje  z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w  Nowym Sączu,  jeśli zachodzi taka potrzeba. Pobyt dziecka  w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia,
w którym określone są godziny zabaw, godziny zajęć,  pobytu  na powietrzu czy odpoczynku. Praca dydaktyczna jest zróżnicowana. Nauczyciele pracujący w przedszkolu dostrzegają konieczność indywidualizacji nauczania i w taki sposób  dobierają  zadania, aby każde
z dzieci mogło je wykonać. W ciągu dnia jest dużo momentów, kiedy dziecko samo tworzy
i manipuluje. Praca w przedszkolu planowana jest zgodnie z Podstawą Programową  Wychowania Przedszkolnego, opartą o Program Wychowania Przedszkolnego.  Jesteśmy placówką promującą edukację ekologiczną, w ramach której realizujemy program: ,,Czyste powietrze wokół nas’’, „Kubusiowi przyjaciele natury”, ,,Wkręć się w pomaganie’’ i ,,Dbamy o zdrowie’’.

Nasza placówka wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze. Dostarczamy  wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby
i możliwości  dziecka.  W urzeczywistnianie naszej misji zaangażowany jest cały personel pracujący w przedszkolu,  jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się  bezpieczne, mogą rozwijać swoje talenty i do którego przychodzą z radością.

Biuletyn Informacji Publicznej

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Imieniny